Välkommen till FMN i Örnsköldsvik

 

Styrelsen!

Ordförande: Carina Henriksson

Sekreterare: Väljs vid varje möte

Kassör: Eva W

Ledamöter: Eva M, Berit B, Christina B, Jannice H 

Suppleanter: Ing-marie P, Tommy E

Valberedning: Simone Lusikkakoski

Senaste nytt