Välkommen till FMN i Örnsköldsvik

 

Bli medlem

Du blir medlem i FMN- föreningen genom att betala en medlemsavgift. Du som medlem får vara med på våra aktiviteter samt vara med i våra grupper eller enskilda rådgivningar. Som medlem tar du aktiv ställning emot narkotika och ger ditt stöd till föreningen som ger möjlighet för föreningen att fortsätta hjälpa anhöriga och deras familjer. Samt bedriva kampen mot en noll tolerans mot Narkotika. 

Medlemsavgiften är 80 kr per år. PG 67 23 08 -4

Sponsra FMN

Du eller ditt företag får mycket gärna stödja vår verksamhet! Företagets logga och länk till eventuell hemsida kommer att läggas ut här. Som privat person kan du vara anonym genom att sätta in valfritt belopp och bara märka med "anonym givare"

Alla medel kommer oavkortat gå till vår verksamhet.

Allt stöd är, som du förstår, viktigt för alla anhöriga & för kampen mot narkotika!

Med en god ekonomi kan vi göra ännu mer!

Senaste nytt