Välkommen till FMN i Örnsköldsvik

 

Föräldraföreningen Mot Narkotika är en ideell, religiöst och partipolitiskt obunden länkorganisation, vars huvudsakliga verksamhet i första hand riktar sig till anhöriga – föräldrar, syskon och kamrater. Vi förebygger genom information, föräldrasamverkan, kurser och direkta insatser i barnens närmiljö.

FMN riks bildades år 1968, som en reaktion på det ökade narkotikamissbruket bland ungdom och den sociala isolering som anhöriga till dem drabbades av.

Idag består FMN av ett nätverk av femtiotalet lokalföreningar och kontaktgrupper i Sverige

Basen i FMN:s arbete är en länkverksamhet för anhöriga med missbruksproblem i sin närhet, förebyggande insatser och drogpolitisk opinionsbildning.

Är du som förälder och anhörig till en missbrukare behov av stöd och råd från andra föräldrar i samma situation, ring oss!

VI BEHÖVER DIG SOM MEDLEM- BLI MEDLEM NU!
Kostar 80 kr per år PG:67 23 08-4