Välkommen till FMN i Örnsköldsvik

 

Föräldraföreningen Mot Narkotika är en ideell, religiöst och partipolitiskt obunden nätverksorganisation, vars huvudsakliga verksamhet i första hand riktar sig till anhöriga – föräldrar, syskon och kamrater. 

FMN riks bildades år 1968, som en reaktion på det ökade narkotikamissbruket bland ungdom och den sociala isolering som anhöriga till dem drabbades av.

Idag består FMN av ett nätverk av femtiotalet lokalföreningar och kontaktgrupper i Sverige

Basen i FMN:s arbete är hjälp till självhjälp genom FMN & CRAFT ger vi anhöriga verktyg till att må bra samt ge stöd i relationen med den personen som har beroendeproblem. Vi är utbildade i CRAFT  för yrkesverksamma. Vi har själva erfarenheter och tillsammans hittar vi lösningar tillbaka till ett bra mående. Vi tittar på sätt att kunna motivera din närstående till behandling och ett drogfritt liv om möjligt.

 Vi vill att alla människor ska vara lika mycket värda oavsett vilket bagage man bär på<3

Är du anhörig till en missbrukare behov av stöd och råd från andra som befunnit sig i  samma situation, ring oss eller maila oss!

VI BEHÖVER DIG SOM MEDLEM- BLI MEDLEM NU!
Kostar 80 kr per år PG:67 23 08-4

Senaste nytt