Välkommen till FMN i Örnsköldsvik

 

Om oss

FMN är en anhörigförening, vars huvudsakliga verksamhet inriktar sig på anhöriga till missbrukare. Föreningen är partipolitisk och religiöst obunden.

FMN startade sin verksamhet i Örnsköldsvik 1989. Vi länkar samman nya och gamla medlemmar och verkar för ett erfarenhetsutbyte dem emellan.

FMN arbetar också för att förebygga missbruk, vi åker ut till skolor, socialförvaltning, polis och andra instanser för att berätta om vår verksamhet och informera om droger och missbruk.

FMN har en bärande arbetsmetod, som vuxit fram genom egna erfarenheter.Vi ger en hjälp till självhjälp tillsammans med CRAFT- Community Reinforcement Apporoach and Family Training kan hjälpa anhöriga att må bättre samt att få stöd i relationen med personen med beroendeproblematik. Vi har utbildningen för yrkesverksamma, även om vi jobbar ideellt.

FMN syftar främst till att ge anhöriga kunskaper och styrka, vänskap och gemenskap, vilket är ett gott stöd för att kunna bryta ett pågående missbruk. Genom att bli stärkt som anhörig och människa, och genom att få inhämta den kunskap som behövs, blir man också den viktigaste och mest värdefulla resursen på vägen ut ur missbruk.

Senaste nytt