Välkommen till FMN i Örnsköldsvik

 

Ideologi

Missbruk är ingen sjukdom men den orsakar ofta sjukdom.

Varje individ (således även missbrukare och kriminella) ändrar sitt beteende, när de med deras mått mätt finns tillräcklig anledning.

Det svåraste är inte att få missbrukaren att sluta missbruka. Det är mycket svårare att förmå hans/hennes sociala nätverk att ge anledning till detta. Bland annat genom att orubbligt låta honom/henne ta de fulla konsekvenserna av sitt missbruk.

Nätverket måste omgående:

  • tydligt markera avståndstagande från missbruk
  • inga dubbla budskap
  • upphöra med varje missriktad hjälpinsats som bidrar till att göra fortsatt missbruk möjligt eller uthärdigt 

 

Anhöriga kan däremot behandlas med stor framgång redan innan deras missbrukare är drogfri. 

Den enda person DU direkt kan förändra är – DIG SJÄLV.

FMN kan inte hjälpa alla, bara dem som vill hjälpa sig själv.

Senaste nytt